הדרכת הורים

ייעוץ אשר מיועד להורים אשר מתקשים בסוגיות שונות הקשורים לילדים. 

הייעוץ מכוון את ההורים להתמודד עם סוגיות כמו סמכות הורית, סדר, מסגרת, משמעת, אמפטיה ורגישות. 

ביעוץ ההורים מקבלים כלים יישומיים אשר באמצעותם יוכלו להבין את ילדיהם ורצונם ואת הבנת ההתנהגות המסויימת של הילדים וממה זה נובע.