Индивидуальные консультации

ייעוץ בפגישה אישית על מגוון נושאי החיים כמו זוגיות, קריירה, ילדים, תחומי עניין, מעברי בית, עסקים, יחסים עם בני המשפחה והסביבה הקרובה.

הייעוץ מעניק ללקוחות אפשרות לראות את החיים מזווית שונה וחיובית. מטרת המפגש היא ראיית הדרך הטובה והנכונה עבור האדם, ראיית הייעוד והפוטנציאל הטמון באדם  שיובילו להצלחה והגשמה בחיים.