Семейные консультации

ייעוץ והכוונה למשפחה ובני הבית. משפחות אשר חווים קונפליקטים ואי יכולת לתקשר בצורה חיובית ובריאה. 

הייעוץ מיועד למשפחות אשר חווים קושי עם ילדים, מתבגרים, עם אחים ואחיות, חמות, הורים, דודים.

יעוץ מאפשר לבני המשפחה להבין את שורש הבעיה, טראומות מהעבר אשר יכלו להוביל לרגישות ביחסים, הצבת מראה מול בני המשפחה והבנה של הסוגיה שנוצרה.

הייעוץ המשפחתי עוזר לבני הבית לעשות סדר ולהגיע לפתרון המצב הרגיש.